Zmiany w regulaminie szkoly

Podczas ostatniego zebrania Komitetu Organizacji Polonijnej ( która nadzoruje prace Polskiej Szkoły Sobotniej), tj. w dniu 28 listopada, zostały zatwierdzone dwa nowe zapisy w Regulaminie Polskiej Szkoły Sobotniej.

Pierwszy wpis uzupełnia punkt pierwszy regulaminu, dotyczący przywożenia i odbioru dzieci. Zdarzają nam się coraz częściej sytuacje, kiedy rodzice przywożą dzieci na sobotnie zajęcia już około godziny 9.00 rano i pozostawiają je w budynku szkolnym bez opieki.
Rozumiemy, że niektórzy z Państwa pracują, niemniej jednak przypominamy, że lekcje rozpoczynają się o godzinie 9.30, a szkoła nie będzie odpowiadać za dzieci pozostawione bez opieki rodziców.
Ci z Państwa, którzy z powodu pracy będą musieli przyprowadzić dziecko wcześniej na zajęcia Polskiej Szkoły Sobotniej proszeni są o napisanie oświadczenia, iż pozostawiają dzieci bez opieki na własną odpowiedzialność.
Zdajemy sobie sprawę, że to pewne utrudnienie, ale niestety szkoła nie ma wystarczającej ilości wolontariuszy, by dyżurować na korytarzu szkolnym pół godziny przed rozpoczęciem zajęć.
Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę w tej kwestii.