Zaproszenie na Walne Zebranie Organizacji Polonijnej w Yorku

Wszystkich zainteresowanych życiem Polonii w Yorku i jego okolicach zapraszamy na Zebranie Walne ORGANIZACJI POLONIJNEJ W YORKU, które odbędzie się w sobotę 17 października  2015 roku o godz 9.45 w budynku Millthorpe School, Nunthorpe Avenue,York YO23 1WF (siedziba Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku).

Porządek obrad:

1.       Powitanie.

2.       Przedstawienie protokołu z ostatniego Zebrania Walnego.

3.       Przedstawienie sprawozdania finansowego za miniony rok.

4.       Aktualizacja listy członków Organizacji Polonijnej w Yorku.

5.       Wybory do Zarzadu.

6.       Sprawozdanie dyrektora  Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku i sprawy bieżące szkoły.

7.       Propozycje nowych projektów.

8.       Sprawy inne.

 W szczególności zapraszamy dotychczasowych członków organizacji, gdyż ich głos jest potrzebny podczas głosowania. Osoby nie mogące uczestniczyć w zebraniu mogą wystawić pisemną zgodę na reprezentowanie ich przez inną osobę. Brak kontaktu z Zarządem OPwY w tej bądź innej formie do czasu rozpoczęcia zebrania będzie uznany za rezygnację z członkostwa w organizacji. Członkostwo można wznowić w dowolnym czasie.

 Zapraszamy do angażowania się w sprawy dotyczące działalności Polskiej Szkoły Sobotniej oraz  życia Polaków w Yorku.

Prosimy o przekazanie tych informacji innym osobom,  które mogłyby być zainteresowane.