Zapisy do PSS na rok szkolny 2016/2017

Informujemy, że trwają zapisy do Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku na rok szkolny 2016/2017. Formularz zapisu dziecka do PSS jest pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce-Informacje dla rodziców/Jak zapisać dziecko do szkoły. Formularz jest również dostępny za pomocą poniższego linku:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA 2016/2017

Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku należy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dla każdego ucznia osobno) i dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jej pracy (w soboty od 9.30-12.30) lub przesłać na adres korespondencyjny: Polska Szkoła Sobotnia w Yorku, 219 Hamilton Drive West, YO24 4PL,  bądź przysłać adres poczty elektronicznej:  polishschoolyork@gmail.com.

Wcześnie zakończony proces rekrutacji pozwoli nam właściwie zaplanować pracę na rok szkolny i poszczególne etapy edukacyjne, pomoże podjąc decyzję o utworzeniu dodatkowej klasy i zorganizowaniu zajęć wyrównawczych. Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych z wyprzedzeniem według poniższego planu.

Plan zapisów na rok szkolny 2016/2017

do 25 czerwca 2016 r. – zapisy dla obecnych uczniów oraz ich rodzeństwa

do 1 września 2016 r. – zapisy dla wszystkich chętnych

Zapisy będą kontynuowane we wrześniu w klasach, w których jeszcze będą wolne miejsca.