YORKOWISKO 2021

Nagrody i Dyplomy dla wspaniałych uczestników

lV Edycji Konkursu Recytatorskiego

w Polskiej Szkole Sobotniej w Yorku