Wycieczka szkolna na cmentarz -Fulford Cemetery

11 listopada – dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. My jako Polacy na emigracji również staramy się obchodzić nasze święta narodowe i wpajać najmłodszym wiedzę, poczucie przynależnosci i szeroko pojęte poczucie patriotyzmu poprzez kultywowanie polskich świąt i tradycji. Dlatego postanowiliśmy połączyć dwa wielkie dla nas święta – Uroczystość Wszystkich świętych, obchodzone 1 Iistopada i dzisiejsze Święto Niepodległości. Z tej okazji Organizacja Polonijna w Yorku wraz z Polską Szkołą Sobotnią w Yorku zorganizowała wycieczkę na cmentarz – Fulford Cemetery, gdzie spoczywają Polscy Bohaterowie Wojenni. Dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej otrzymały bardzo cenną lekcję historii i dużą dawkę emocji. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, ktorzy więli udział w dzisiejszym święcie. Organizacja Polonijna w Yorku i Polska Szkoła Sobotnia. Zdjecia z wycieczki są umieszczonetu