Walne Zebranie Organizacji Polonijnej w Yorku

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W  YORKU  wraz z Zarządem OPwY zaprasza na coroczne  WALNE ZEBRANIE ORGANIZACJI POLONIJNEJ W YORKU,  które odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 roku o godzinie 9.45 w szkole Millthorpe School, Nunthorpe Avenue York YO23 1WF (siedziba Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku).

Proponowany porządek obrad:

1.    Powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.

3.    Przedstawienie sprawozdania finansowego z minionego roku.

4.    Sprawozdanie dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku i sprawy bieżące szkoły.

5.    Aktualizacja listy członków Organizacji Polonijnej w Yorku.

6.    Przedstawienie ról i kandydatów do Zarządu OPwY.

7.    Wybory do Zarządu.

8.    Sprawy inne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności rodziców dzieci uczęszczających do PSS.

Działalność Organizacji Polonijnej w Yorku oraz Polskiej Szkoły Sobotniej oparta jest w ogromnej mierze na pomocy rodziców i wolontariuszy. Bez ich entuzjazmu i zaangażowania Szkoła nie może się rozwijać, prężnie funkcjonować, istnieć!

Lista działań i projektów, w których potrzebujemy Państwa pomocy, jest długa: od prowadzenia szkolnej biblioteki czy współorganizowania imprez okolicznościowych (Wigilia, Dzień Dziecka), po opiekę nad sprawami administracyjnymi. Każda forma pomocy jest trudna do przecenienia.

Zapraszamy również dotychczasowych członków Organizacji Polonijnej w Yorku, gdyż ich głos jest potrzebny podczas wyborów. Osoby nie mogące uczestniczyć w zebraniu mogą wystawić pisemną zgodę na reprezentowanie ich przez inną osobę obecną podczas walnego zebrania. Brak kontaktu z Zarządem OPwY, w tej bądź innej formie do czasu rozpoczęcia walnego zebrania, będzie uznany za rezygnację z członkostwa w organizacji. Członkostwo można wznowić w dowolnym czasie.

Prosimy zainteresowanych o przekazywanie pytań i spraw do omówienia  podczas Walnego Zebrania przed wyznaczonym terminem spotkania na adres: polishschoolyork@gmail.com

Statut OPwY, Konstytucja OPwY oraz Regulamin dostepne na: www.szkolawyorku.org.uk