Urlop macierzyński dyrektora PSS

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Informujemy, iż od dnia 28 listopada 2015 roku do dnia 7 lutego 2016 roku pani dyrektor Anna Domin-Boci przebywac bedzie na urlopie macierzynskim. Obowiązki dyrektora szkoły pełnić będą w ramach dyżurów sobotnich: Dąbrówka Lichtarowicz – współwychowawczyni klasy B oraz przewodnicząca Zarządu Organizacji Polonijnej w Yorku, Barbara Janeczek-Mikołajczyk wiceprzewodnicząca OPwY oraz Anna Luśtyk-sekretarz Zarzadu OPwY.

Pani dyrektor Ani życzymy wszystkiego dobrego!