Szkolna biblioteka

Przypominamy, że Polska Szkoła Sobotnia ma już w swoim księgozbiorze kilkadziesiąt pozycji polskiej literatury dziecięcej. Zapraszamy do korzystania z biblioteki i wypożyczania książek do domu.
Jednocześnie prosimy o dalsze wspieranie szkolnego księgozbioru i przynoszenie do szkoły polskich książek, które Państwa dzieci już przeczytały i chciałyby przekazać je szkole.
Lista dostępnych książek jest opublikowana na naszej stronie Czytelnia.