Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Rok szkolny 2011-2012 w Polskiej Szkole Sobotniej w Yorku rozpocznie się 17-ego września 2011 o godz. 9.30.

Zostały zmienione stawki opłat za szkołę. Opłata za I trymestr 2011-2012 wynosi £88 za jedno dziecko, £143 za dwoje dzieci.

Rodziców nowych uczniów zapraszamy do przesłania wcześniej emailem formularza zapisu dziecka. Formularz ten znajduje się na stronie szkoły w sekcji Informacje dla rodziców.

W tym samym czasie odbędzie się zebranie walne Organizacji Polonijnej w Yorku, w trakcie którego zostanie wybrany komitet zarządzający szkołą. Uczestniczenie w pracach komitetu oznacza możliwość wywarcia wpływu na funkcjonowanie szkoły. Zapraszamy rodziców oraz inne osoby zainteresowane.