Rozpoczęcie nowego semestru

Po przerwie świątecznej rozpoczynamy kolejny semester roku szkolnego 2011/2012. W tym semestrze odbędzie się dziesięć sesji sobotnich: 7 stycznia, 14 stycznia, 21 stycznia, 28 stycznia,4 lutego, 25 lutego,3 marca, 10 marca, 17 marca, 24 marca. Przerwa half term przypada na soboty: 11 i 18 lutego.

Koszt trymestru II (styczeń – marzec 2012, 10 sesji sobotnich):
£80 – pierwsze dziecko,
£50 – drugie dziecko,
£30 – każde kolejne.