Ponowne Zaproszenie

Szanowni Rodzice ,

Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na Walne Zebranie Organizacji Polonijnej w Yorku, które odbędzie się w najbliższą sobotę 17 października 2015r. o godz. 9.45 w budynku szkoły Millthorpe School w Yorku, gdzie obecnie mieści się siedziba Polskiej Szkoły Sobotniej.

Organizacja Polonijna sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy nad Polską Szkołą Sobotnią w Yorku oraz czuwa nad jej sprawnym funkcjonowaniem.

Podczas Walnego Zebrania co roku wybierany jest Zarząd Organizacji, którego rolą jest dbanie o finanse, bezpieczeństwo i legalność Organizacji, a tym samym Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku. Jako członkowie Zarządu OPwY jesteśmy dumni, iż udało nam się stworzyć w Yorku Polską Szkołę Sobotnią, która istnieje już sześć lat.

Abyśmy mogli jeszcze bardziej się rozwijać i zapewniać Państwa dzieciom solidne warunki poznawania ojczystej mowy, tradycji, kultury i obyczajów, potrzebujemy Państwa pomocy. Państwa zaangażowanie, pomysły, sugestie mają ogromny wpływ na to, jakim miejscem jest Polska Szkoła dla Państwa dzieci. Pragniemy, aby to Państwo mieli bezpośredni i aktywny udział w kształtowaniu wizerunku szkoły i decydowali o jej dalszym rozwoju, dlatego zachęcamy do zapoznania się z Konstytucją OPwY oraz zadeklarowania członkowstwa w tejże Organizacji.

Bardzo liczymy na Państwa obecność na sobotnim zebraniu. Będzie nam miło, jeśli spotkamy się w licznym gronie przy dobrej kawie i ciastku.

Zapraszamy serdecznie!

Zarząd Organizacji Polonijnej w Yorku