Polska Macierz Szkolna

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice/ Opiekunowie
Nasi podopieczni,

Z ogromną radością i dumą informujemy, że Polska Szkoła Sobotnia w Yorku z dniem … 2017 roku przystąpiła do POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ! organizacji, która od ponad 60 lat wspiera polską edukację na ternie Wielkiej Brytanii.

Tym samym nasza szkoła w Yorku dołączyła do szkół uzupełniających należących do Polskiej Macierzy Szkolnej:
http://www.polskamacierz.org/dla-rodzicow/znajdz-szkole-w-swojej-okolicy/

Z faktu przynależności do Macierzy mogą płynąć tylko same korzyści, a są to m.in.:
– doradztwo w prowadzeniu i udoskonalaniu Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku
– korzystanie z profesjonalnych programów nauczania dla PSS w Yorku
– udział w konferencjach i szkoleniach dla nauczycieli i kadry zarządząjcej
– wspieranie inicjatyw rodzicielskich
– organizacja wydarzeń integrujących środowisko młodej Polonii
– możliwość ubiegania się o częściowe dofinansowanie kosztów prowadzenia naszej szkoły (zakup podręczników, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych, itp)
– możliwość wprowadzenia zajęć przygotowawczych i zdawania egzaminów z języka polskiego na poziomach GCSE i A-Level.

Szczególne podziękowania za determinację w przeprowadzeniu procesu rejestracji kierujemy dla Pani Anny Luśtyk – skarbnika Polskiej Szkoły Sobotniej i Organizacji Polonijnej w Yorku.

Dziękujemy!

Z poważaniem

Zarząd Organizacji Polonijnej w Yorku