Działalność Organizacji

Organizacja Polonijna w Yorku została założona w grudniu 2008 roku na spotkaniu w sprawie Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku. Celem utworzenia organizacji było stworzenie ram formalnych dla szkoły, jak również innych przyszłych inicjatyw na rzecz Polonii zamieszkującej York i jego okolice. W czasie spotkania dyskutowano na temat różnych projektów – od promocji kultury polskiej, przez spotkania o charakterze rozrywkowym, po doradztwo i pomoc Polakom. Tak szeroka działalność wykraczała poza funkcje szkoły, stąd powstała organizacja mogąca ułatwić przeprowadzenie kolejnych projektów i inicjatyw.

Co łączy wolontariuszy działających w organizacji? Dobra wola, otwarty umysł, sympatia wobec Polaków i polskiej kultury, szacunek wobec innych narodowości i kultur oraz poglądów i indywidualności każdego człowieka.
Jeśli więc posiadasz te cechy, nie boisz się działać i zmieniać „świata na lepszy”, masz pomysł, który chciałbyś zrealizować, bądź podzielić się z innymi, to napisz do nas na adres e-mail: opwyork@gmail.com

 

                                                                                                                    Organizacja Polonijna w Yorku                                                                    Organizacja Polonijna w Yorku | Facebook 

 

 

Dofinansowanie  działalności Organizacji

Z wielką radością informujemy, że w Październiku 2020  nasza Organizacja otrzymała wsparcie finansowe ze środków 'York Small Charities Fund administered by Two Ridings Community Foundation’, w wysokości 5000,00 GBP, w ramach działalności na rzecz polskiej społeczności a także zrzeszania innych mniejszości narodowych w Yorku.                                                                                                                                              

 

 

 

BO RAZEM MOZEMY WIĘCEJ NIŻ OSOBNO!