Opłata czesnego

Zbliża się powoli koniec pierwszego semestru zajęć w Polskiej Szkole Sobotniej w Yorku. Bezpośrednio po przerwie świąteczno-noworocznej zacznie się drugi semestr roku szkolnego. W semestrze zimowym odbędzie się 11 sesji sobotnich, więc koszt czesnego wynosi £66 za pierwsze dziecko, a £44 za drugie.Bardzo serdecznie prosimy o uregulownie opłat za kolejny semestr do końca grudnia 2009r.