Oferta pracy na stanowisku asystent nauczyciela

Polska Szkoła Sobotnia w Yorku poszukuje osoby na stanowisko asystent nauczyciela do pracy w grupach wiekowych od 4 do 9 lat.

Zakres obowiązków:
* pomaganie uczniom pod kierunkiem nauczyciela
* indywidualna praca z uczniem lub grupą uczniów poza klasą
* zastępowanie nauczyciela podczas jego nieobecności
* nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku, zabaw, spacerów i wycieczek
* porządkowanie pomocy dydaktycznych
* wykonanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć

Wymiar godzin: soboty 9.15 -12.50

(aktualny kalendarz zajęc znajduje się na stronie internetowej szkoły www.szkolawyorku.org.uk

Od kandydatów oczekujemy:
* kwalifikacji pedagogicznych w zakresie wychowanie przedszkolne/edukacja wczesnoszkolna,
* zamiłowania do pracy z dziećmi, empatii i otwartości
* energiczności, kreatywności i zaangażowania

Oferujemy:
-ciekawą pracę w młodym zespole i przyjaznej atmosferze
-referencje (po okresie próbnym )
-DBS check

Pozycja płatna

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 20 listopada 2016 r. swojego CV oraz listu motywacyjnego wraz z danymi kontaktowymi jednej osoby mogącej wystawić referencje, na adres:polishschoolyork@gmail.com .
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.