Oferta pracy w Polskiej Szkole Sobotniej w Yorku

Polska Szkoła Sobotnia w Yorku ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Szkoły

Szkoła oferuje:
– pracę w godzinach 9.00 – 13.00 w soboty funkcjonowania szkoły;
£13.00/godz.;
możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zinteresowane prosimy o przesłanie do 18 lutego 2012, CV wraz z listem motywacyjnym i danymi kontaktowymi dwóch osób mogących udzielić referencji (preferowani pracodawcy) na adres mailowy polishschoolyork@googlemail.com.
W liście motywacyjnym prosimy o odniesienie się do poniższego opisu stanowiska pracy.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowe kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku w dniu 25 lutego 2012 roku.

Kandydaci wybrani na to stanowisko podlegają obowiązkowi przejścia CRB check oraz uzyskania pomyślnych referencji.

 

Opis obowiazków kierownika Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku:
– Koordynowanie i kierowanie zespołem nauczycieli i wolontariuszy;
– Motywowanie pracowników do osiągania najwyższych standardów zawodowych, jak również monitorowanie ich pracy i wspieranie ich rozwoju;
– Współorganizacja oraz uczestniczenie w wywiadówkach, wycieczkach oraz innych imprezach szkolnych;
– Efektywne komunikowanie się z rodzicami w sprawach szkoły;
– Prowadzenie korespondencji szkoły;
– Monitorowanie rozwoju i realizacji programu nauczania oraz systemu ocen;
– Czuwanie nad tym, by szkoła wypełniała swe funkcje wychowawcze;
– Zarządzanie rekrutacją uczniów;
– Monitorowanie danych o uczniach, szczególnie w odniesieniu do liczby uczniów oraz ich postępów w nauce i comiesięczne zdawanie raportu komitetowi OPwY oraz spawowanie funkcji doradczej wobec komitetu;
– Odgrywanie wiodącej roli w prowadzeniu dokumentacji szkoły;
– Współuczestniczenie w promocji szkoły i jej etosu;
– Efektywne delegowanie zadań personelowi oraz komitetowi;
– Otwieranie i zamykanie szkoły;
– Udział w zebraniach i szkoleniach personelu;
– Ocenianie własnej pracy i wykazywanie zainteresowania własnym rozwojem zawodowym;
– Podejmowanie dodatkowych obowiązków, jakie można by było zasadnie oczekiwać.