Oferta pracy w Polskiej Szkole Sobotniej w Yorku

Polska Szkoła Sobotnia w Yorku ogłasza nabór na stanowisko

 Nauczyciela do klasy dla uczniów od szóstego roku życia.

Szkoła oferuje:
– pracę w godzinach 9.30 – 12.30 w soboty funkcjonowania szkoły;
£10.00/godz.;
możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zinteresowane prosimy o przesłanie do 20 marca 2014, CV wraz z listem motywacyjnym i danymi kontaktowymi osoby mogącej udzielić referencji (preferowani pracodawcy) na adres mailowy polishschoolyork@googlemail.com.
W liście motywacyjnym prosimy o odniesienie się do poniższego opisu stanowiska pracy.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowe kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku w dniach:  08 marca lub  22 marca 2014 roku (możliwość uzgodnienia innego terminu).***

Opis obowiązków nauczyciela Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku:

  • ·         Planowanie i prowadzenie lekcji języka polskiego z elementami historii Polski, geografii i kultury oraz prowadzenie dokumentacji klasy;
  • ·          Współpraca z gronem pedagogicznym przy planowaniu i realizacji programu nauczania;
  • ·          Organizacja oraz uczestniczenie w wywiadówkach, wydarzeniach szkolnych oraz zebraniach i szkoleniach personelu;
  • ·          Efektywne komunikowanie się z rodzicami w sprawach uczniów;
  • ·          Monitorowanie rozwoju i realizacji programu nauczania oraz postępów uczniów;
  • ·          Wspieranie funkcji wychowawczych szkoły;
  • ·          Współuczestniczenie w promocji szkoły i jej etosu;
  • ·          Ocenianie własnej pracy i wykazywanie zainteresowania własnym rozwojem zawodowym;
  • ·          Podejmowanie dodatkowych obowiązków, jakie można by było zasadnie oczekiwać.

*** Kandydaci wybrani na to stanowisko podlegają obowiązkowi przejścia CRB check oraz uzyskania pomyślnych referencji. Termin rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie,  o czym kandydaci zostaną poinformowani mailowo.