Oferta pracy dla nauczyciela klasy zerowej

Polska Szkoła Sobotnia w Yorku poszukuje nauczyciela klasy zerowej.
Zakres obowiązków:
* nauczanie języka polskiego jako języka dziedziczonego z elementami historii, geografii i kultury Polski
* nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku, zabaw, spacerów i wycieczek
* terminowe sporządzanie planu nauczania dla powierzonej klasy
* tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
* dobieranie odpowiednich treści, form i metod pracy do możliwości rozwojowych ucznia, wybór atrakcyjnych tematów i literatury
* diagnozowanie rozwoju uczniów
* prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, obserwacje uczniów i kontakty z rodzicami)
* aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych
* systematyczne informowanie rodziców o realizowanych na zajęciach treściach, o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, oraz sprawach organizacyjnych klasy, prowadzienie spotkań z rodzicami uczniów;
* realizowanie doraźnych zastępstw, zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora;
* zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, pomoc w organizacji i uczestniczenie we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego
* gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych wg potrzeb szkoły

Od kandydatów oczekujemy:
* kwalifikacji pedagogicznych w zakresie wychowanie przedszkolne/edukacja wczesnoszkolna
* zamiłowania do pracy z dziećmi, empatii i otwartości
* kreatywności, dyspozycyjności i zaangażowania
* znajomości języka angielskiego

Oferujemy:
* ciekawą pracę w miłym i zgranym zespole
* narzędzia niezbędne do przeprowadzania nauczania (wyposażone klasy szkolne, możliwość ksero, materiały dydaktyczne)
* kontakt z zawodem
* referencje (po okresie próbnym)
* DBS

Pozycja płatna

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego CV, wraz z danymi kontaktowymi jednej osoby mogącej wystawić opinię na naszą prośbę do 20 listopada na adres polishschoolyork@gmail.com.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.