Program nauczania

W programie: język polski, elementy historii i geografii Polski, wiedza o kulturze polskiej (w tym zajęcia plastyczne i muzyczne). Zajęcia w języku polskim.

 

Klasy dla dzieci w wieku 5-12 lat. Szkoła może z czasem utworzyć dodatkowe klasy dla dzieci w wieku 13 -16 lat oraz grupę dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 roku życia). Rodziców zainteresowanych dodatkowymi klasami prosimy o kontakt ze szkołą.