Korespondencja dla rodziców

Każdy uczeń naszej szkoły ma na końcu zeszytu wklejoną kopertę, do której będziemy wkładać wszystkie listy i informacje, którymi chcemy się z Państwem podzielić. Zachęcamy do systematycznego przeglądania zeszytu Państwa dziecka.