Kodeks ucznia

1. Będę regularnie uczęszczać do szkoły.
2. Będę brać czynny udział w lekacjach.
3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
4. Rozumiem, że telefony komórkowe oraz gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
5. Nie będę przynosić do szkoły biżuterii ani też zabawek.
6. Nie będę opuszczać terenu szkoły podczas lekcji.
7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
8. Będę przygotowany do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne.
9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych.
10. Będę z szacunkiem odnosić sie do starszych, przełożonych i dyżurnych.
11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
12. Rozumiem, że przynoszenie do szkoły przedmiotów ostrych i niebezpiecznych jest zabronione.
13. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie tytoniu, alkoholu i/lub narkotyków jest zabronione.