Gry i zabawy podczas przerw lekcyjnych

Szkoła zakupiła dla uczniów kilka gier do grupowych zabaw podczas przerw międzylekcyjnych. Są to gry edukacyjne, rozwijające myślenie, mowę, jak również sprawność i koordynację wzrokowo-ruchową. Mamy nadzieję, że w ten sposób umilimy naszym dzieciom czas przerw, które z powodu brzydkiej pogody nasi uczniowie muszą spędzać w budynku szkolnym.