Dyżury rodziców

Przypominamy i zachęcamy Państwa do wpisywania się na listę dyżurów rodziców. Jak dotychczas wszyscy rodzice na czas odbierają dzieci po zajęciach Polskiej Szkoły Sobotniej.
Gratulujemy punktualności i dyscypliny!
Lista dyżurów rodziców wywieszona jest zawsze na drzwiach wejścia głównego.