Wybór patrona/patronki szkoły

CEL NADANIA IMIENIA SZKOLE:

 

      Poprzez nadanie naszej szkole imienia, zyskujemy własną tożsamość wyróżniającą nas pośród innych szkół polonijnych. Budowany jest również własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona/patronki i wartości, którymi patronowie się kierowali.

     Nadanie szkoły imienia stwarza również możliwości nawiązania współpracy z osobami i instytucjami związanymi z patronem/patronką, jak również umożliwia kontakty ze szkołami o tym samym imieniu.

     Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną promującą wybór patronki dla szkół polskich: PARIBAS

 

 

JEŚLI CHCESZ ODDAĆ SWÓJ GŁOS I WYBRAĆ PATRONA/PATRONKĘ SZKOŁY KLIKNIJ TUTAJ.

          Prosimy o oddanie tylko 1 głosu i o zatwierdzenie go przez kliknięcie ’submit’.

Głosy są anonimowe.